INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

I tilfelle det måtte oppstå bekymringer eller klager på mulig brudd på immaterielle rettigheter, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å identifisere rettighetene som påstås krenket og det eller de anklagede produktene.